Во нашиот центар ги користиме различните комбинации  за интензивна рехабилитација како што се:

- кинезиолошка медицинска терапија,
- естетска и ортопедска кинезиологија,
- хиропрактика,
- масотерапија,
- хидротерапија,
- акупресура,
- термотерапија,
- различни апликации за припрема на меките ткива со кои се додава топлина во телото или се одзема топлина од телото, на пример,
- криотерапија,
- електротерапија и.т.н.