Центарот за интензивна рехабилитација во кој успешно се решаваат за кратко време;

 • сите видови изместувања на зглобовите на екстремитетите и 'рбетот,
 • трауматолошки повреди на лигаментите и меките ткива,
 • ситуации после операции,
 • фрактури,
 • укочени зглобови,
 • парези,
 • дискусхернии,
 • лумбалгии,
 • спондилози,
 • дегенеративни реуматични заболувања,
 • р`бетни деформации,
 • остеопорози,
 • главоболки,
 • вегетативни пречки,
 • хроничен замор,
 • различни форми на периартритиси,
 • дегенеративни заболувања од реуматична природа,
 • целулитис,
 • болки во пределот на градниот кош,
 • р'бетот,
 • естетско обликување на тело,
 • замор,
 • претренираност,
 • совети за спорт, исхрана и друго.         

 

Во нашиот центар за интензивна рехабилитација посебен успех постигнуваме кај сите скелетно мускулни деформации:

 •  сколиози,
 • дискусхернии,
 • кифози,
 • спуштени стапала,
 • вдлабнати или испакнати гради, 
 • спондилози,
 • дископатии,
 • ишијалгии,
 • укочени зглобови,
 • периартритис,
 • изместени зглобови,
 • трауматолошки повреди,
 • спортски повреди,
 • интензивна рехаблитација после сите хируршки интервенции.

Предлагаме апсолутно нова медицинска технологија со невероватен успех. Доколку нашиот стручен тим после добиените медицински резултати Ви потврди дека можеме да го решиме случајот, успехот е неизбежен.