Академик . Ред. проф. д-р Ангел Џамбазовски

Д-р. мед. Валентина Крстевска,

специјалист по физиотерапија, кинезитерапија и хиропрактика. 

 

Доц.д-р.мед. Митричка Џ. Старделова.

специјалист по физиотерапија, кинезитерапија и хиропрактика.

Маја Димеска, физиотерапеут,

Искра Јавашовска- рехаблитатор и др.