- при лекување со физиотерапија нема апсулотно никаков ризик за здравјето на пациентот.
- Се постигнуваат лечителни ефекти кои што се трајни.
- Го лекуваат целиот организам, не само болеста.
- Процентот на успех при решавање на следниве дијагнози во нашиот центар е многу висок - над 97%. 

- дискусхернија
- сколиоза
- спондилоза
- ишијалгија
- кифоза
- хемороиди
- остеопороза
- лошо телесно држење
- естетско обликување на телото
- укочени зглобови